What's new

Lyrics

HybridPunk

後輩
12 Apr 2003
23
0
11
Can someone help me find Koda Kumi Lyrics in Japanese characters? The main two songs I am looking for are "Real Emotion" and "1000 no Kotoba".

Thanks in advance,
Andrew:p
 
Konnichiwa HybridPunk-san!

This is the lyrics of "Real Emotion" and "1000 no Kotoba".

"Realツ Emotion"

What can I do for you?
What can I do for you?
I can hear you
What can I do for you?
窶堋?窶堙娯?愿コニ坦ニ坦ニ陳坂?堙娯?敕樞?「テサ窶堙 窶「`窶堋「窶堙??堋スツ湘ェツ焦?窶堙俄?堋「窶堙ゥ
窶徨窶「テサ窶堙俄?「テゥ窶堙ェ窶堙??堋ス窶堙ィ窶堋キ窶堙ゥ 窶堋ッ窶堙ェ窶堙??堙?窶堋、窶禿溪?堙ェ窶堙遺?堋「
窶督イ窶堙嫁陳ゥ窶堋スニ谷ニ耽ニ蛋窶堙??堙
窶堙遺?堙俄?堙?窶堋ゥ窶堙?窶堋ェヒ?。窶堋、
ナ陳サナステ?窶堙俄?堙債…テ。ツソツ敕イ窶堋ウ窶堋ヲ窶堋キ窶堙ゥ
ニ椎?ニ但ニ停?ケ窶堙按青「ナ?E窶堙俄?派窶堙ェ窶堙??堙ゥナ?’ツ湘ョ
窶「窶ー窶堋ッ窶堋ス窶堋ュ窶堙遺?堋「
窶堙?窶堋、窶堋ス窶堋セ窶倪?凪?堙ゥ窶堋オ窶堋ゥ窶堙遺?堋「窶堋ア窶堙娯?ケツケ窶堙
窶「ツキ窶堋ア窶堋ヲ窶堙??堋ュ窶堙ゥ
ニ鱈ニ蓄窶堙才?ェツ人窶堋カ窶堙。窶堙遺?堋「
What can I do for you?
I can hear you
What can I do for you?
ナ塚??堋オ窶堙?振窶堙ィナ津シ窶堋ォ窶堙坂?堋オ窶堙遺?堋「 窶堋?窶堙遺?堋ス窶堙俄?堙坂?版?窶堙ァ窶堙遺?堋「
窶堙遺?堙俄?堋ゥ窶堋ェ窶堋?窶堙ェ窶堙寂?「K窶堋ク 窶堋キ窶堋ョ窶堙俄?藩??堙??堋ュ窶堙ェ窶堙ゥ窶堋ゥ窶堙ァ
窶堋「窶堙懌?堙壺?堋ュ窶堙俄?堙??堋ォ窶堙ゥ窶堋ア窶堙
窶堋サ窶堙ェ窶堙債信窶堋カ窶堙ゥ窶堋ア窶堙?…
ツ真ナステ?窶堙遺?堙ァ 窶堋ア窶堙娯?ケツケ窶堙俄?堋?窶堙ゥ
ニ椎?ニ但ニ停?ケ窶堙按青「ナ?E窶堙俄?派窶堙ェ窶堙??堙ゥナ?’ツ湘ョ
ナスx窶堋ヲ窶堙ゥ窶堙娯?堙
窶堋サ窶堋、窶堋?窶堙遺?堋ス窶堋ェ窶ケツウ窶堋ヲ窶堙??堋ュ窶堙ェ窶堋ス窶堋キ窶堙冷?堙
窶堋「窶堙懌?堙固ス窶
窶堋セ窶堋ゥ窶堙ァツ、ヒ?ェツ人窶堋カ窶堙。窶堙遺?堋「
What can I do for you?
I can hear you
ニ椎?ニ但ニ停?ケ窶堙按青「ナ?E窶堙俄?派窶堙ェ窶堙??堙ゥナ?’ツ湘ョ
ナ?’窶堋カ窶堙??堙?
窶堋?窶堙遺?堋ス窶堋ェ窶禿壺?堙ー窶「テや?堋カ窶堋ス窶堙遺?堙ァ窶堋サ窶堋ア窶堙俄?堋「窶堙ゥ
テ」J窶堋ェ窶堋?窶堙ゥ
窶堋セ窶堋ゥ窶堙ァツ、ヒ?ェツ人窶堋カ窶堙。窶堙遺?堋「
ニ椎?ニ但ニ停?ケ窶堙按青「ナ?E窶堙俄?派窶堙ェ窶堙??堙ゥナ?’ツ湘ョ
窶「窶ー窶堋ッ窶堋ス窶堋ュ窶堙遺?堋「
窶堙?窶堋、窶堋ス窶堋セ窶倪?凪?堙ゥ窶堋オ窶堋ゥ窶堙遺?堋「窶堋ア窶堙娯?ケツケ窶堙
窶「ツキ窶堋ア窶堋ヲ窶堙??堋ュ窶堙ゥ
ニ鱈ニ蓄窶堙才?ェツ人窶堋カ窶堙。窶堙遺?堋「
What can I do for you?
I can hear you
What can I do for you?
I can hear you

"1000窶堙固陳セ窶杯"

ナ誰窶堙固陳セ窶杯窶堙
窶督イ窶堙娯?妊窶堋オ窶堋ウ窶堋ゥ窶堙?
ニ脱ニ箪窶堙ー窶牢窶「窶
窶「ツ「窶堋「窶ーB窶堋オ窶堙??堙ゥ
ニ炭ニ停?ケニ辰窶堙ヲ窶堙
窶板キ窶堋ス窶堙で誰窶堙
窶氾「窶堋ス窶堋「窶掫窶吮??ナ陳ゥ窶堋ケ窶堙
窶「ツキ窶堋「窶堙??堋「窶堋ス窶堙ヲ
窶堙絶?堙??堙ィツ静ュ窶堋、窶堙?
ニ炭ニ停?ケニ辰窶堙ヲ窶堙
ツ「窶ケA窶堙≫?堙??堋ュ窶堙ゥ窶堋ゥ窶堙ァツ」
窶凖??堋「窶ーz窶堋オ窶堙??堙、窶堋ュナ誰窶堙個青コ
ヒ?凪?冢窶卍」窶堙≫?堙
窶ケツュ窶堋「ニ稚ニ椎?
ナスナセ窶堙ー窶禿溪?堋オ窶堙
窶ケツゥ窶堙冷?堙寂?氾??堋ゥ窶堙≫?堋ス?
ツ行窶堋ゥ窶堙遺?堋「窶堙??堙??氾懌?堋ア窶堙壺?堋オ窶堋ス窶堙ァ?
ツ債。窶堙坂?堙??堋ォ窶堙ゥ
窶堙??堙ア窶堙遺?堋ア窶堙??堙?
ナ陳セ窶堋ヲ窶堙遺?堋ゥ窶堙≫?堋ス
1000窶堙固陳セ窶杯窶堙ー
テェツ。窶堋ゥ窶堙
ナ誰窶堙娯?掫窶吮??窶堙俄?堋ィ窶堋ュ窶堙ゥ窶堙ヲ
窶犯停?堙俄?「テ鞘?堋ヲ窶堙
ナ陳セ窶堋ヲ窶堙遺?堋ゥ窶堙≫?堋ス
1000窶堙固陳セ窶杯窶堙ー
ツ渉昶?堙や?堋「窶堋ス
ナ誰窶堙娯?掫窶吮??窶堙嫁?テア窶堙ィ窶弸窶堋「
窶「テク窶堋ォ窶堋オ窶堙溪?堙ゥ
窶督イ窶堙娯?伉ア窶堋ォ窶堙
ナ誰窶堙ーナスv窶堋「窶堙遺?堋ェ窶堙ァ
窶堋?窶堙娯?愿コ窶堙娯?堋ア窶堙
窶添窶堙ェ窶堋ス窶堙凪?堙ィ窶堋オ窶堙
ニ炭ニ停?ケニ辰窶堙ヲ窶堙
ツ「ナスティナス窶?窶堙ーツ鞘?倪?堋ュ窶堋ゥ窶堙ァツ」
ナス窶ケツ静シ窶堋サ窶堙ァ窶堋オ窶堋スナ誰窶堙個青コ
ヒ?凪?冢窶卍」窶堙≫?堙
窶ケツュ窶堋「ニ稚ニ椎?
ナスナセ窶堙ー窶禿溪?堋オ窶堙
窶悳窶堙ェ窶堙寂?氾??堋ゥ窶堙≫?堋ス?
窶佚停?堙??堙遺?堋「窶堙ヲ窶堙?陳ィ窶堙ー窶版ス窶堙??堋オ窶堋ス窶堙ァ?
ツ債。窶堙坂?堙??堋ォ窶堙ゥ
窶堙??堙ア窶堙遺?堋ア窶堙??堙?
窶「ツキ窶堋ア窶堋ヲ窶堙??堙ゥ?
1000窶堙固陳セ窶杯窶堙ー
ナ陳ゥ窶堋ヲ窶堙遺?堋「
ナ誰窶堙娯?掫窶吮??窶堙俄?堋ィ窶堋ュ窶堙ゥ窶堙ヲ
窶犯停?堙俄?「テ鞘?堋ヲ窶堙
窶「ツキ窶堋ア窶堋ヲ窶堙??堙ゥ?
1000窶堙固陳セ窶杯窶堙ー
窶堙や?堋ゥ窶堙ェ窶堋ス
ナ誰窶堙娯?掫窶吮??窶堙嫁?テア窶堙ィ窶弸窶堋「
窶「テク窶堋ォ窶堋オ窶堙溪?堙ゥ
ナ陳セ窶堋ヲ窶堙遺?堋ゥ窶堙≫?堋ス
1000窶堙固陳セ窶杯窶堙ー
Lalalala...
ナ誰窶堙娯?掫窶吮??窶堙俄?堋ィ窶堋ュ窶堙ゥ窶堙ヲ
窶犯停?堙俄?「テ鞘?堋ヲ窶堙
窶「ツキ窶堋ア窶堋ヲ窶堙??堙ゥ?
1000窶堙固陳セ窶杯窶堙ー
Lalalala...
ナ誰窶堙娯?掫窶吮??窶堙嫁?テア窶堙ィ窶弸窶堋「
Lalalalala....

NANGI
 
Back
Top Bottom