What's new

こんにちは

Site updateの前にも日本人の参加は堅調な減少を見せたけど。。。。今、新会員を募っている ! :p
 
Elizabeth said:
Site updateの前にも日本人の参加は堅調な減少を見せたけど。。。。今、新会員を募っている ;)。
どっちにしても、このフォーラムが必要かと疑問に思います。
 
最後には、追加のBeginner's English以外は、このフォーラムはフランス語のにあるカテゴリーに基づくでしょう。:D
 
$B0-$G;e$r5-F~$7$F$$$l$P!";d$O;DG0$G$9!#(B
$B$7$+$7!"C/$b$3$3$K5-F~$7$F$$$^$;$s!#(B
$B$7$?$,$C$F!";d$OB>$N2?$+$r5-F~$7$?$$!#(B
 
$B$3$s$K$A$O!#F|K\?M$G$9!#(B
$BB>$KF|K\?M$O$$$J$$$N$+$J!A!)(B
$BLLGr$=$&$J$H$3$m$J$N$G!"EPO?$7$^$7$?$h!#(B
$B=i$a$F=q$-9~$_$7$^$9!#$h$m$7$/!#(B
 
Sekkaku tadashii setting wo sentaku shita no ni sono ichi wa itsumo kawaru keredo. Mochi tsuzukerarenai sou desu.
 
Back
Top Bottom