nabeshima

 1. Nabeshima saucer

  Nabeshima saucer

  Nabeshima iroe bara zu sara; saucer, Genroku Era (1688-1703)
 2. Nabeshima ware

  Nabeshima ware

  Nabeshima Iroe Murasaki kaki Tsubaki zu sara; saucer, Genroku Era (1688-1703)
 3. Nabeshima ware

  Nabeshima ware

  Nabeshima Iroe Wahon zu Sara, Kyoho Era (1716-1735)
Top