koka

 1. Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  A trap door at the Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki in Konan, home of a former ninja clan.
 2. Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki in Konan, home of a former ninja clan.
 3. Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki in Konan, home of a former ninja clan.
 4. Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shuriken on display at the Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki in Koga, Shiga.
 5. Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki

  Shiga-Koka Ninjutsu Yashiki in Konan, home of a former ninja clan.
Top