• shibusawa-eichii.jpg
  shibusawa-eichii.jpg
  83.4 KB · Views: 17,423
 • shibusawa-hitotsubashi.jpg
  shibusawa-hitotsubashi.jpg
  89.4 KB · Views: 477
 • shibusawa-family.jpg
  shibusawa-family.jpg
  88.8 KB · Views: 466
 • ten-thousand-yen-bill-shibusawa.jpg
  ten-thousand-yen-bill-shibusawa.jpg
  143 KB · Views: 445