Kyōiku kanji (教育漢字) also known as gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表) are the 1006 "education" or essential kanji designated by the Japanese Ministry of Education to be learned by 6th grade.

Third grade (200 kanji)

KanjiMeaningOnKun
pairchō-
worldsei or seyo
bothryō-
mastershunushi or omo
rideno-ru
in advanceyo-
abstract thingjikoto
serveshitsuka-eru
othertahoka
substitutedai or taika-waru or yo
dwellsu-mu
使useshitsuka-u
person in chargekeikakari or kaka-ru
doublebai-
wholezenmatta-ku
toolgu-
copyshautsu-su
rowretsu-
helpjotasu-keru
diligencebentsuto-meru
moveugo-ku
winshōka-tsu
disguise or -ificationkaba-keru
wardku-
doctori-
leavekyo or kosa-ru
anti-hanso-ru
takeshuto-ru
receivejuu-keru
number-
face(v.)mu-kau
youkunkimi
flavormiaji or aji-wau
lifemeiinochi
peace, sumwa-
articlehinshina
memberin-
commerceshō-
questionmonto-u or ton
slope-saka
centerō-
beginshihaji-meru
committeeiyuda-neru
protectshumamo-ru
cheapanyasu-i
fixtei or jōsada-meru
fruit or contentjitsumi or mino-ru
guestkyaku-
Shinto shrine or prince (princess)kyūmiya
宿innshukuyado or yado-ru
coldkansamu-i
oppositetai-
officekyoku-
premiseokuya
shoregankishi
islandshima
stateshū-
account bookchō-
flathei or byōtai-ra or hira
happinesssaiwa-i or shiawa-se
degrees or occurrencesdo-
warehouseko-
gardenteiniwa
styleshiki-
roleyaku-
waittaima-tsu
hurrykyūiso-gu
breathsokuiki
badakuwaru-i
sadhikana-shii
thought-
ideai-
feelkan-
placeshotokoro
hitdau-tsu
throwna-geru
pick up-hiro-u
holdjimo-tsu
fingershiyubi or sa-su
releasehana-su
put in orderseitotono-eru
tripryotabi
tribezoku-
long ago-mukashi
clearshō-
hotshoatsu-i
darkankura-i
sheet music or crookedkyokuma-garu
be or possession"a-ru
clothesfuku-
period of timeki-
boardhan or banita
pillarchūhashira
rootkonne
plantshokuu-eru
businessgyō-
appearance or Mr (Mrs or Ms)sama
sideōyoko
bridgekyōhashi
nextjitsugi or tsu-gu
toothshiha
deathshishi-nu
icehyōkōri
decideketsuki-meru
oilyuabura
wavehanami
pourchūsoso-gu
swimeioyo-gu
ocean, western-
streamryūnaga-reru
extinguishshōki-eru or ke-su
deepshinfuka-i
warmonatata-kai
harborminato
lakekomizūmi
hot wateryu
Chinakan-
charcoaltansumi
thingbutsu or motsumono
ballkyūtama
reasonyū or yu yoshi
say-mō-su
worldkai-
agricultural field-hata or hatake
sickbyōyamai
departurehatsu-
climbtō or tonobo-ru
skinhikawa
dishsara
mutualai
prefectureken-
trueshinma
wear or arrivechakuki-ru or tsu-ku
shorttanmijika-i
sharpenkento-gu
thanksrei-
god(s)shin or jinkami
festivalsaimatsu-ri
luckfuku-
secondbyō-
researchkyū-
chaptershō-
juvenile-
whistletekifue
ordinal number prefixdai-
writing brushhitsufude
classhito-shii
box-hako
rankkyū-
endshūo-waru
greenryokumidori
practicerenne-ru
sheephitsuji
beautybiutsuku-shii
learnshūnara-u
someoneshamono
nurtureikusoda-tsu
sufferkukuru-shii or niga-i
luggagekani
fallrakuo-chiru
leafha
medicineyakukusuri
bloodketsuchi
list or surfacehyōomote or arawa-su
poemshi-
調investigatechōshira-beru
discussdan-
beanstō or zumame
losefuma-keru or o-u
wake upkio-kiru
roadroji
bodyshinmi
revolvetenkoro-bu
lightkeikaru-i
farming-
returnhenkae-su
followtsuio-u
sendoku-ru
fastsokuhaya-i
advanceshinsusu-mu
playaso-bu
carryunhako-bu
partbu-
metropolisto or tsumiyako
distributehaikuba-ru
rice wineshusake or saka
heavyjū or chōomo-i or kasa-neru
irontetsu-
silvergin-
openkaihira-ku or a-ku
institutionin-
sunshine-
floor of a buildingkai-
collectshūatsu-maru
facemen omo-te or tsura
topicdai-
drinkinno-mu
public buildingkan-
stationeki-
nosebihana