Kyōiku kanji (教育漢字) also known as gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表) are the 1006 “education” or essential kanji designated by the Japanese Ministry of Education to be learned by 6th grade.

Second grade (160 kanji)

KanjiMeaningOnKun
many or muchtaō-i
a few or a littleshōsuku-nai or suko-shi
ten thousandmanyorozu
halfhannaka-ba
shapekei or gyōkatachi
greattafuto-i
thinsaihoso-i
widehiro-i
longchōnaga-i
pointtenbochi
circleganmaru
mixmaji-waru
lighthikari
angle or cornerkaku or kadotsuno or sumi
measurekeihaka-ru
straight or correctchoku or jikitada-chi or nao-su
linesen-
arrowshiya
weakjakuyowa-i
strongkyōtsuyo-i
tall or hightaka-i
sameona-ji
parentshinoya
motherbo or hahakaa
fatherfu or chichitou
older sistershiane
older brotherkeiani
younger brothertei or daiotouto
younger sistermaiimōto
oneselfji or shimizuka-ra
friendtomo
bodytaikarada
hairke
headatama
facegankao
neckshukubi
heartshinkokoro
timejitoki
weekday-
morningchōasa
daytimechūhiru
nightyayoru
minute or understandfun or bunwa-karu
weekshū-
springshunharu
summerkanatsu
autumnshūaki
winterfuyu
nowkonima
newshinatara-shii
oldkofuru-i
intervalkan or kenma or aida
directionkata
northhokukita
southnanminami
easttō or higashiazuma
西westsei or sainishi
far entō-i
nearkinchika-i
in frontzenmae
behindgo or kounochi or ushi-ro or ato
insidenaiuchi
outsidegai or ge or sotohoka or hazu-su
placeba
groundchi or ji-
countrykokukuni
gardenensono
valleykokutani
fieldyano
field or origingenhara
villagerisato
cityshiichi
capitalkyō or keimiyako
windkaze
snowsetsuyuki
cloudunkumo
pondchiike
seakaiumi
rockganiwa
starseihoshi
roomshitsumuro
doorkoto or be
houseka or keie
Buddhist templejitera
pass throughtsūtō-ru
gatesmonkado
roadmichi
talkwa or hanashihana-su
saygen or gon or i-ukoto
answerkota-eru
voiceseikoe
hearbun or monki-ku
languagegokata-ru
readdokuyo-mu
writeshoka-ku
write downkishiru-su
paper shikami
picturega or kaku-
picturekaie
drawingzuhaka-ru
craftkō or ku-
teachkyōoshi-eru
clearseihare
thinkshiomo-u
think aboutkanga-eru
knowchishi-ru
abilitysai or zaiwazukani or zae
reasonrikotowari
calculatesan-
makesakutsuku-ru
origingen or ganmoto
eat or mealshoku or ta-beruku-u
meatniku-
horsebauma or ma
cowgyūushi
fishgyouo or sakana
birdchōtori
featheruha or hane
chirpmeina-ku
wheatbakumugi
ricebei or maikome
teacha or sa-
colourshokuiro
yellowōki
blackkokukuro
comeraiku-ru
gokō or gyōi-ku or yu-ku or okonau
return homekikae-ru
walkho or aru-kuayu-mu
runhashi-ru
stopshito-maru
active or alivekatsui-kiru
storetenmise
buybaika-u
sellbaiu-ru
noongouma
steamki-
bowkyūyumi
-times or to revolvekai-
associationkai or ea-u
association or teamsokumi
shipsenfune
brightmeiaka-rui
companyshayashiro
cutsetsuki-ru
electricityden-
everymai-
fita-u
hita-taru
basedai or tai-
pleasurerakutano-shii
publickouōyake
pullinhi-ku
sectionka-
songkauta
swordkatana
numberban-
usemochi-iru
whatkanani or nan