Kyōiku kanji (教育漢字) also known as gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表) are the 1006 "education" or essential kanji designated by the Japanese Ministry of Education to be learned by 6th grade.

Fourth grade (200 kanji)

KanjiMeaningOnKun
notfu or bu-
conflictaraso-u
attachfutsu-ku
ordersrei-
sincei-
go-betweenchūnaka
transmitdentsuta-eru
rankikurai
lowteihiku-i
examplereitato-eru
便convenienceben or bintayo-ri
trustshin-
storagekura
climate-
borrowshakuka-riru
halttei-
healthyken-
sidesokukawa
workhatara-ku
hundred millionoku-
portent or trillionchōkiza-shi
childji or ni-
togetherkyōtomo
soldierhei or hyōtsuwamono
codeten-
coolreitsume-tai or hi-eru or sa-meru
firstshohatsu or haji-me
separatebetsuwaka-reru
profitri-
printingsatsusu-ru
vice-fuku-
achievement-
addkakuwa-eru
toildotsuto-meru
labornegira-u
courageisa-mu
wraptsutsu-mu
graduatesotsu-
cooperationkyō-
simpletan-
Dr.haku-
markinshirushi
participatesanmai-ru
historyshi-
directorshi-
eachkakuono-ono
tellkokutsu-geru
circumferenceshūmawa-ri
chantshōtona-eru
rejoicekiyoroko-bu
containerkiutsuwa
surroundikako-u
hardenkokata-maru
modelkeikata
public chamber-
saltenshio
gentlemanshi-
changehenka-waru
husbandfu fuu buotto
loseshitsuushina-u
likesu-ku or kono-mu
seasonski-
grandchildsonmago
perfectkan-
government officialkan-
harmgai-
guesssatsu-
nestsu
distinctionsa-
hopekimare
seatseki-
sashtaiobi
bottomteisoko
urban prefecturefu-
ease-
buildkenta-teru
diameterkei-
juniorto-
acquiretokue-ru
without failhitsukanara-zu
thoughtnen-
love ai-
becomeseina-ru
warsenikusa or tataka-u
foldsetsuo-ru
raisekyoa-geru
reformationkaiarata-meru
salvationkyūsuku-u
failurehaiyabu-reru
scattersanchi-ru
feeryō-
national flagkihata
previoussaku-
scenerykei-
mostsaimo or motto-mo
hopenozo-mu
un-miima-da
endmatsusue
tagsatsufuda
lumberzai-
bundlesokutaba or tsuka
pineshōmatsu
fruit, accomplishkaha-tasu
prosperityeisaka-eru
planan-
apricotbaiume
contraptionkai-
poleskyokukiwa-meru
signposthyō-
machinekihata
lackketsuka-keru
curriculumreki-
remainderzannoko-ru
killsatsukoro-su
poisondoku-
family nameshiuji
peoplemintami
requestkyūmoto-mu
governchi or jiosa-meru or nao-ru
method-
crykyūna-ku
shallowsenasa-i
batheyokuabi-ru
puresei or shōkiyo-raka
fullmanmi-chiru
fishingryō or gyōasa-ru
lamphi
nothingmu or buna-i
sozen or nenshika-shi
bakeshōya-ku
illuminateshōte-rasu
heatnetsuatsu-i
breedbokumaki
specialtoku-
give birthsanu-mu
targettekimato
government ministrysho or seihabu-ku
celebrateshukuiwa-u
ballothyō-
kind or seedshutane
accumulatesekitsu-mu
emulatekyōkiso-u
laughshōwara-u
pipekankuda
nodesetsufushi
flourfunko or kona
chronicleki-
promiseyaku-
tieketsumusu-bu or yu-u
salarykyūtama-u
continuezokutsudu-ku
putchio-ku
old mano-iru
stomachi-
veinmyaku-
intestineschō-
retainershin-
cruise-
goodryōyo-i
artgei-
budgame
Englandei-
vegetablesaina
citygaimachi
clothesikoromo
needi-ru
memorizekakuobo-eru or sa-meru
observekanmi-ru
instructionkun-
testshikokoromi-ru or tame-su
theorysetsuto-ku
sectionka-
deliberationgi-
elephantzō or shō-
freightka-
savingschota-meru
expensehitsui-yasu
prizeshō-
armygun-
wheelrinwa
resignjiya-meru
environshenata-ri
take alongrentsu-reru or tsura-neru
attain-tachi
choosesenera-bu
countygun-
quantityryō-
recordroku-
mirrorkyōkagami
relatedkanseki
landriku-
grouptai-
quietseishizu-ka
obeyjun-
requestgannega-u
sortrui-
flyhito-bu
mealhanmeshi
fosteryashina-u
testken-