Kyōiku kanji (教育漢字) also known as gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表) are the 1006 "education" or essential kanji designated by the Japanese Ministry of Education to be learned by 6th grade.

First grade (80 kanji)

KanjiMeaningOnKun
oneichi or itsuhito-tsu
twoni or jifuta-tsu
threesanmit-tsu
fourshiyottsu or yon
fivegoitsu-tsu
sixrokumut-tsu
sevenshichinana-tsu
eighthachiyat-tsu
nineku or kyūkokono-tsu
ten
hundredhyakumomo
thousandsenchi
topue
belowka or geshita
leftsahidari
rightu or yūmigi
inside or middlechūnaka
largedaiō-kii
smallshōchii-sai
month or moongatsu or getsutsuki
day; sunnichihi
yearnentoshi
earlyhaya-i
treemoku; bokuki
woodsrinhayashi
mountainsanyama
riversenkawa
soildotsuchi
skysora
rice paddydenta
heaven; skytenama
lifesei or shōi-kiru or u-mu or nama
flowerkahana
grasskusa
insectchūmushi
dogkeninu
personjin or ninhito
namemei or myōna
femalejo or nyoon'na
maledan or nanotoko
childshi or suko
eyemokume
earji or nimimi
mouthkuchi
handshute
foot or legsokuashi
seekenmi-ru
soundonne or oto
powerriki or ryokuchikara
spiritki or ke-
circle; yenenmaru
enternyūhai-ru or i-ru
exitshutsude-ru
stand upritsuta-tsu
restkyūyasu-mu
previoussensaki
eveningseki
bookhonmoto
writingbun or monfumi
characterjiazana
studygakumana-bu
school-
villagesonmura
townchōmachi
forestshinmori
correctseitada-shii
watersuimizu
firekahi
gemgyokutama
kingō-
stonesekiishi
bamboochikutake
threadshiito
shellfish-kai
wheeled vehicleshakuruma
goldkinkane
rainuame
redsekiaka
blueseiao
whitehakushiro
  • Like
Reactions: twinkz22