Kyōiku kanji (教育漢字) also known as gakunenbetsu kanji haitōhyō (学年別漢字配当表) are the 1006 “education” or essential kanji designated by the Japanese Ministry of Education to be learned by 6th grade.

Fifth grade (185 kanji)

KanjiMeaningOnKun
long timekyūhisa
Buddhahutsu or butsuhotoke
shamka or kekari
affairken-
responsibilityninmaka-seru
becomingjini-ru
too muchyoama-ru
valuekaatai
preservehotamo-tsu
disciplineshūosa-meru
straw baghyōtawara
individualko-
providebisona-eru
statue-
againsai or safutata-bi
publishkan-
judgehanwaka-ru
controlsei-
ticketken-
rulesokunotto-ru
effectki-ku
dutymutsuto-meru
powerseiikio-i
thickatsu-i
phraseku-
possibleka-
manageeiitona-mu
causeinyo-ru
groupdan or ton-
pressureatsu-
existzaia-ru
levelkin-
foundationkimoto-duku
reportmuku-iru
boundarykyōsakai
gravebohaka
increasema-su or fu-eru
dreammuyume
wifesaitsuma
ladyfu-
contain-
approachkiyo-ru
richfutomi
guidemichibi-ku
residekyoi-ru
belongzoku-
linenfununo
expertshi-
normaltsune
tree-trunkkanmiki
prefacejo-
valveben-
stretchchōha-ru
journeyō-
repeatingfuku-
virtuetoku-
intentionshikokorozashi
respondō-
cheerfulkaikokoroyo-i
gendersei or shōsaga
graceon-
feelingsnasa-ke
conditiontai-
accustomedkanna-reru
acquiesceshōuketamawa-ru
skillgiwaza
beckonshōmane-ku
instructjusazu-keru
picksaito-ru
contactsetsuses-suru or tsu-gu
presentteisa-geru
losssonsoko-neru
branchshisasa-eru
politicsseimatsurigoto
circumstanceskoyue
enemytekikataki
cut offdanta-tsu or kotowa-ru
old timeskyū-
easyekiyasa-shii
outburstaba-ku
clause-
branchshieda
investigatesa-
statuskaku-
cherryōsakura
examineken-
constructkama-eru
militarybu or mu-
comparehikura-beru
eternityeinaga-i
riverkakawa
fluideki-
mixkonma-zaru
decreasegenhe-ru
fathomsokuhaka-ru
standardjun-
performen-
undefiledketsuisagiyo-i
disastersaiwazawa-i
burnnenmo-eru
printing blockhan-
crimehanoka-su
form-
alonedokuhito-ri
rateritsu or sotsuhiki-iru
appeargenarawa-reru
detainryū rutodo-maru
abbreviationryaku-
benefiteki-
eyeballganme
rendhayabu-ru
certainkakutashi-ka
indicateshishime-su
ancestorso-
prohibitionkin-
shiftiutsu-ru
extentteihodo
taxzei-
fabricatechikukizu-ku
refinedsei-
elementarysu or somoto
managekei or kyōhe-ru
unitesu-beru
discontinuezetsuta-tsu
綿cottonmenwata
whole-
compilehena-mu
exploitsseki-
weaveshikio-ru
guiltzaitsumi
flockgunmu-reru
righteousnessgi-
tilltagaya-su
employmentshoku-
fertilizerhiko-yasu
ability-
entertainkyōoko-su
tonguezetsushita
cottagesha-
artjutsusube
defenseei-
manufacturesei-
duplicatefuku-
ruleki-
untiege or kaito-ku
establishsetsumouke-ru
permitkyoyuru-su
evidenceshōakashi
evaluatehyō-
lecture-
apologizeshaayama-ru
discriminatingshiki-
safeguardgomamo-ru
bountifulyuta-ka
wealthzai-
poorhinmazushi-i
blamesekise-meru
lendtaika-su
貿trade-
congratulationsga-
resourcesshi-
approvesan-
qualityshitsu-
transportyu-
mentionjutsuno-beru
astraymeimayo-u
退retreattaishirizo-ku
invertedgyakusakara-u
createtsuku-ru
go beyondkaayama-chi
suitableteki-
acidsan-
mineral-
copper-
coinsenzeni
preventfuse-gu
limitgenkagi-ru
precipitouskenkewa-shii
occasionsaikiwa
miscellaneouszatsu-
negativehiara-zu
deposityoazu-keru
territoryryō-
amountgakuhitai
domesticateshika-u